Kalendár LGBTI+ udalostí

Keď sa trochu zadarí, tu bude bližší popis udalosti.

Audre Lorde, americká poetka, esejistka a knihovníčka, vlastnými slovami: „černoška, lesba, matka, bojovníčka, poetka“, sa narodila 18. februára 1934. Najznámejšie sú jej diela sústreďujúce sa na lesbickú skúsenosť a problémy černochov a černošiek, no venovala sa i ďalším témam, ako napríklad intersekcionalite a politickým aspektom choroby. Náš instagram príspevok k Audre Lorde:  

V tento deň – 24. máj – oslavujeme, oceňujeme a rozpoznávame ľudí, ktorí sa identifikujú ako panromantickí alebo pansexuálni. Pripomínať sme si ho začali v roku 2015 (jeho oslava začala vďaka komunite na sociálnej sieti Tumblr).

Predpona “pan-” pochádza z gréčtiny a znamená “všetko” alebo “všetky/všetci”. Neznamená to automaticky, že panromantických ľudí priťahuje (či už fyzicky, vzťahovo alebo emočne) každý človek, ale sú priťahovaní a priťahované ľuďmi všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít, či, presnejšie povedané, bez ohľadu na ich orientáciu a rodovú identitu

Náš instagram príspevok o Dni viditeľnosti a povedomia o pansexualite a panromantizme:

V tento deň si pripomíname históriu, diverzitu a kultúru lesieb ako skupiny v LGBTI+ spektre.